• Home
  • Wonen
  • Bouwen
  • Toepassingen
  • Prototype
  • Contact
  • Windroos, waterbestendig en zongevoelig

    De zeespiegel stijgt, de polder wordt bedreigd- als de dijken niet worden verhoogd- maar er is een oplossing: wonen in drassige gebieden is en blijft mogelijk. Het tegenwicht tegen natte voeten en oprukkend grondwater heet Windroos, een bouwsysteem dat opgewassen is tegen elke onvaste, moerassige bodem. Windroos is een bouwpakket dat moeiteloos op elke plaats kan worden gemonteerd en dan een volmaakt rond huis vormt en verschillende indelingen mogelijk maakt.

    WINDROOSBOUWSYSTEEM © KOR ALDERSHOFF 2001
    Bezoek www.bwhontwerpers.nl Bezoek www.annestienstra.nl